18. 10. 2021

Výlovek se Zajícova rybníka posloužil k zarybnění územních revírů i revírů místního významu


Zpráva rybářského hospodáře ČRS, z. s, MO Přelouč
Kategorie: obecne
Zaslal: lauryn

Dne 16.10. proběhl výlov rybníka Zajíc (k.ú. Přelouč).
Obsádku tvořil především kapr v průměrné velikosti 1.2kg. Dále roček štiky a candáta.
Zastoupena byla i bílá ryba.

Celkový výlovek:

Kapra 4150kg
Dravce 125kg
Bílá ryba 80kg

Zarybněny byly místní revíry (revír Labe 27 A č. 451 730): Martin, Řehák, Mělice II, Slavíkovy Ostrovy

Zarybněny byly územní revíry (revír Labe 27 č. 451 030): hlavní tok Labe, Mělice 

Tesař Pavel - hospodář