Aktuality


13. 07. 2021

Kontrola zdravotního stavu a kondice rybí obsádky v chovných rybnících a vysazení rychleného candáta do MP revírů


Zpráva jednatele ČRS, z. s., MO Přelouč
Kategorie: obecne
Zaslal: lauryn

V minulém týdnu proběhly kontroly obsádek, zváště pak zdravotního stavu a celkové kondice na všech chovných rybnících ve správě naší MO. Obsádku odlovil hospodář organizace vrhací sítí. Po vizuálním vyšetření byly stavy aktuálního přírůstku i po zdravotní stránce příznivé. Této kontrole předcházelo odebírání vzorků našich kapříků pod dohledem Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj a jejich zaslání na přezkum PCR metodou ke stanovení přítomnosti Koi HERPESVIRÓZY. Výsledky, které zpracovává akreditovaná laboratoř v Jihlavě, vyšly NEGATIVNĚ.

Pro podporu dravých druhů ryb jsme na zakládě spolupráce s VčÚS vysadili 20 000 ks rychlených candátů do MP revírů. Viz. foto níže.

Přeji všem členům MO PŘELOUČ pohodové prožití prázdninových měsíců s bohatými úlovky z našich krásných rybářských revírů.

J. Kratochvíl - jednatelVytisknout tuto stránku