Aktuality


04. 10. 2021

UPOZORNĚNÍ PRO RYBÁŘE


Zpráva rybářského hospodáře ČRS, z. s., MO Přelouč
Kategorie: obecne
Zaslal: lauryn

Vážení členové rybářského svazu, 

upozorňujeme tímto na skutečnost, že po dohodě s majitelem pozemku - Malá vodní elektrárna (MVE) Přelouč - platí z á k a z vstupu na jejich pozemek (vyznačeno cedulemi), který je hojně navštěvovaný sportovními rybáři bez povolení. Při výkonu rybářského práva dochází na pozemku elektrárny k nemalým škodam na majetku.

Podotýkáme, že v rybářském řádu a v popisech rybářských revírů má MO Přelouč u mimopstruhového rybářského revíru Labe 27 č. 451 030 zakotveno již několik let podmínku, cituji: "Zákaz lovu ryb pod jezem v Přelouči a v Srnojedech ve vzdálenosti 100 m."

Bohužel tuto podmínku stále více porušují rybáři, kteří nahazují své nástrahy a návnady do vyvařiště elektrárny, svou činností ničí majetek MVE (rozbitá okna i poničená zdiva budovy). Tito rybáři nedbají na jasně srozumitelný popis rybářského revíru a chybně se domnívají, že pokud jsou fyzicky ve vzdálenosti 100 m od jezu MVE, ale nahazují své návnady a nástrahy směrem k MVE, tak to v pořádku rozhodně není. O takové záměrně smýšlející rybáře s domněnkou jak "převézt rybářský řád" a vyvolávat neshody s členy RS nemáme zajem a doporučujeme, aby se na přeloučských revírech od takových aktivit oprostili.

Děkuji za pochopení.

Tesař Pavel - rybářský hospodář MO PřeloučVytisknout tuto stránku