Aktuality


10. 11. 2021

Hlavní rybník Buňkov vyloven...


Zpráva jednatele ČRS, z. s., MO Přelouč
Kategorie: obecne
Zaslal: lauryn
Ve dnech 27.10. - 29.10. proběhl výlov rybníka Buňkov v k. ú. Břehy u Přelouče, na kterém rybářsky hospodaří ČRS, z. s., MO Přelouč.
S budováním průtočného rybníka se započalo během šedesátých let 20. století v místech, které byly zemědělsky neohospodařované a potýkaly se s nadměrným zamáčením. Celkový objem vody při normální hladině v rybníce dosahuje 610 000 m3, při maximální vodní hladině to může být až 860 000 m3 vody. I když s plochou čítající 53 ha nepatří k největším rybníkům na území ČR, přesto zaujímá přední příčku, poněvadž není větší chovný rybník, na kterém hospodaří nižší organizační složka ČRS, z. s., Východočeského územního svazu ne-li v rámci celého Českého rybářského svazu, z. s. Rybáři tento jednohorkový rybník využívají pro odchov polykulturní obsádky, kde dominantním chovaným druhem je kapr.
Rybáři pak do rybníka nasazují násady amura bílého a lína obecného. Pro potlačení potravních konkurentů (bílé ryby), jenž se do rybníka dostávají přítokem (Neratovský potok obohacený vodou z Opatovického kanálu – důležité napájecí struhy mnoha rybníků v blízkém okolí Buňkova) dobře poslouží přisazené násady dravých druhů ryb – štiky obecné a candáta obecného. Vlastnímu výlovu předchází strojení rybníka (vypouštění rybníka včetně příprav na výlov), které trvá zhruba tři týdny. V nevodu nakonec uvízlo téměř 71 600 kg tržních ryb, z toho kapr tvořil 67 360 kg o průměrné kusové velikosti 1,8 kg, 1590 kg amura, 200 kg lína, 501 kg candátů, 537 kg štiky a 1400 kg ostatních ryb. Převážná část zlovené obsádky putovala nejen do rybářských revírů ve správě MO Přelouč, či rybářských revírů Východočeského územního svazu, ale také do rybářských revírů Územního svazu města Prahy i rybářských revírů Republikové Rady ČRS, z. s.
Vzhledem k vyhovující hloubce rybníka a tzv. „vody v ruce“ rybáři z Přelouče rybník Buňkov také využívají ke komorování (přezimování) rybí obsádky. Doba nahánění (pozvolné napouštění na plný stav) Buňkova je odvislá od aktuální možnosti odebírat přítokovou vodu z Opatovického kanálu. V současné době je rybník postupně nasazován obsádkou dvouletých ryb z výlovů přeloučských výtažníků. A právě tato násada je v optimální velikosti pro rybožravé predátory – kormorána velkého i dosti početnou volavku popelavou a bílou. Na základě této skutečnosti pro ochranu násadových ryb musí místní organizace Přelouč zřídit brigádníky, aby každé ráno „ohlídali“ rybník před nálety stohlavých hejn hladových kormoránů.
Níže můžete shlédnout zarybnění rybářských revírů z výlovu rybníka Buňkov anebo fotografie


Vytisknout tuto stránku