Malá černa

 

amur celoročně hájen

zákaz rybolovu podél plotu novostaveb – označené informačními tabulemi