Rybářská stráž

Rybářská stráž


V současné době má prozatím ČRS, z. s., MO Přelouč 29 členů RS s místní (Labe 27 A a Kravín) a krajskou (Labe 27 a Labe 27 P) působností. Počet členů se bude měnit.


Rybářská stráž podléhá rybářskému hospodáři

Rybářská stráž v rybářském revíru je oprávněna

a) kontrolovat

1. osoby lovící ryby nebo vodní organizmy, zda jsou k tomuto lovu oprávněné a zda provádí lov řádně a způsobem, který umožňuje tento zákon,

2. osobám lovícím ryby nebo vodní organizmy rybářské nářadí, obsah rybářské loďky, nádrže nebo jiného zařízení užitého k uchování ryb a rybářské úlovky, z hlediska dodržení rybářského práva,

3. osoby lovící ryby pomocí elektrického proudu, zda vlastní povolení příslušného rybářského orgánu k tomuto způsobu lovu, jakož i zda vlastní potřebné osvědčení prokazující jejich způsobilost k práci s elektrickým zařízením při lovu ryb a osvědčení dokladující bezpečnou použitelnost elektrického zařízení k lovu ryb,

4. užívání jezů, stavidel, zdymadel, výpustí a jiných zařízení z hlediska dodržování právních předpisů a opatření na ochranu výkonu rybářského práva, 

5. způsob a rozsah užívání vod a jejich kvalitu;

b) požadovat

1. od osoby lovící ryby nebo vodní organizmy prokázání její totožnosti, předložení platného rybářského lístku a platné povolenky k lovu,

2. od osoby důvodně podezřelé ze spáchání přestupku nebo trestného činu v bezprostřední blízkosti rybářského revíru předložení rybářského lístku, popřípadě povolenky k lovu nebo jiného dokladu opravňujícího osobu k lovu anebo dokladu o nabytí ryby nebo vodního organizmu,

3. součinnost, popřípadě pomoc orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie, nemůže-li zajistit vlastními silami a prostředky výkon funkce rybářské stráže;

c) zadržet

1. povolenku k lovu osobě, která se dopustila porušení povinnosti stanovené tímto zákonem a tuto doručit nejpozději do 5 pracovních dnů tomu, kdo povolenku vydal,

2. úlovek, rybářské nářadí nebo nástroj osobě, která tím spáchala přestupek nebo trestný čin, nebo z jehož spáchání je důvodně podezřelá;

d) vstupovat na pozemky, stavby, jezy, rybí přechody a jiná zařízení v souvislosti s výkonem funkce rybářské stráže, a to v rozsahu nezbytně nutném a užívat k tomu v nezbytné míře existující přístupové cesty;

e) ukládat a vybírat pokutu v blokovém řízení za spáchání přestupku podle tohoto zákona a podle zákona o přestupcích.

§ 17 zákona č. 99/2004 Sb.

Rybářská stráž je při výkonu své funkce povinna:

  • a) nosit služební odznak na viditelném místě,
  • b) prokazovat se průkazem rybářské stráže,
  • c) kontrolovat a dohlížet na dodržování povinností stanovených tímto zákonem,
  • d) zjišťovat zdroje a příčiny znečištění vody v rybářském revíru,

e) oznamovat neprodleně zjištěné závady a škody podle jejich povahy uživateli rybářského revíru a příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který ji ustanovil, popřípadě orgánu příslušnému k ochraně přírody a krajiny nebo Policii České republiky.

Jméno Ev. č. ČRS Působnost v revírech Vydal poznámka
HLAD Jaroslav 14316 451030 451730 453 030 MěÚ Přelouč Semín
HORÁK Miloslav 6397 451 030 451730 453030 MěÚ Přelouč Přelouč
JOSÍF Petr 6400 451 030 451730 453030 MěÚ Přelouč Choltice
KOUBA Radek 12109 451 030 451730 453030 MěÚ Přelouč Jeníkovice
KRATOCHVÍL Josef 13857 451 030 451730 453030 MěÚ Přelouč Semín
MLÁDEK Jiří 6383 451 030 451730 453030 MěÚ Přelouč Veselí
MOKŘÍŽ Bohuslav 6392 451 030 451730 453030 MěÚ Přelouč Řečany
MZYK Michal 6767 451 030 451730
MěÚ Přelouč Čivice
NĚMEC Karel, Ing. 13269 VčÚS + MO Přelouč
MěÚ Přelouč Břehy
ODVÁRKA František 13856 451 030 451730 453030 MěÚ Přelouč Př. - Štěpánov
SCHUS Miroslav 6355 451 030
453030 Magistrát PCE Opočínek
SPANNBAUEROVÁ Renata 6406 451 030 451730 453030 MěÚ Přelouč Přelouč
SVOBODA Jaroslav 6404 451030 451730 453030 MěÚ Přelouč Břehy
TESAŘ Pavel 6442 451030 451730 453030 Magistrát PCE Přelouč
VOJTÍŠEK Lubomír 6428 451 030 451730 453030 MěÚ Přelouč Mělice
ZIKL Jaroslav 6396 451 030 451730 453030 MěÚ Přelouč Přelouč
ŽÁK Vladimír 13858 451 030 451730 453030 MěÚ Přelouč Živanice
Jméno Ev. č. ČRS Působnost v revírech Vydal poznámka
CHLÁDEK Libor 6405 451 030 451730
Magistrát PCE MS L. Bohdaneč
KEMÉNY Jan 6393 451 030 451730
Magistrát PCE MS L. Bohdaneč
KRÁL Jaroslav 6472 451 030 451730 453030 Magistrát PCE MS L. Bohdaneč
PILNÝ Luděk, Ing. 6451 451030 451730 453030 Magistrát PCE MS L. Bohdaneč
STŘEDA Miroslav, Ing. 6357 451030 451730 453030 Magistrát PCE MS L. Bohdaneč
TROJAN Bohuslav 6398 451 030 451730 453030 Magistrát PCE MS L. Bohdaneč
Jméno Ev. č. ČRS Působnost v revírech Vydal poznámka
DUBEN Aleš 6317 451 030 451730 453030 OÚ Chrudim MS H. Městec
KLICH Jan 6245 451 030 451730 453030 OÚ Chrudim MS H. Městec
KUDLIČKA René 6269 451 030 451730 453030 OÚ Chrudim MS H. Městec
MORÁVEK Tomáš 6261 451030 451730 453030 OÚ Chrudim MS H. Městec
STŘÍTEŽSKÝ Vladimír 6253 451030 451730 453030 OÚ Chrudim MS H. Městec
ŠKROUP Karel 6243 451 030 451730 453030 OÚ Chrudim MS H. Městec