Projekty

Projekt v rámci Operačního programu rybářství

Malotraktor s přídavnými stroji a přístroj na zjišťování kvality vody

Název projektu: Pořízení vybavení pro ČRS, z. s., MO Přelouč
Registrační číslo: CZ.10.2.102/2.2/1.0/16_005/0000351


Cílem projektu je zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury.
Předmětem projektu je nákup malotraktoru s přídavnými stroji a přístroje na zjišťování kvality vody, pořízené vybavení bude sloužit k rybářskému hospodaření na chovných rybnících ČRS, z. s., MO Přelouč.
Prvním účelem projektu je pořízení malotraktoru s přídavnými stroji, který bude sloužit k rybničnímu obhospodařování, zvláště pak ke kosení travní vegetace na chovných rybnících. Tím se usnadní práce a celková péče o produkční rybníky ČRS, z. s., MO Přelouč. Pořízený malotraktor s přídavnými stroji se bude používat v průběhu celého hospodářského roku. Nový malotraktor s přídavnými stroji bude sloužit nejen ke kosení travní vegetace, ale i k přepravě různých materiálů, souhrnně usnadní práci pracovníkům ČRS, z. s., MO Přelouč během přikrmování ryb, kosení travní vegetace, přihnojování rybníků a provozní péče o tyto rybníky. Druhým účelem je pořízení kvalitního přístroje na zjišťování aktuální kvality rybniční vody, zvláště pak základních fyzikálně-chemických parametrů - teplota vody, obsah kyslíku, stav pH.
Na projekt je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství.