Provoz

Informace, které nejvíce zajímají naše členy

 V jednotlivých záložkách této sekce naleznete důležité informace

• k platbě členských příspěvků

• zakoupení povolenek

• termíny konání členských schůzí

• termíny rybářských závodů

• hájení revírů

• legislativní předpisy

Aby byly naše vody dostatečně zarybněny rozmanitými druhy ryb, věnujeme po celý rok spoustu energie jejich vlastnímu chovu. Naplňujeme tak vizi našich předchůdců o vyšší soběstačnosti organizace.

Významné množství naší produkce je dále distribuováno do rybářských revírů Českého rybářského svazu napříč Českou republikou.

Disponujeme vlastním technickým vybavením pro činnosti spojené s hospodářskou činností na rybochovných zařízeních a údržbou rybářských revírů.

Zažili jsme smutné roky, které přinesly ztrátu celého chovu na hlavním produkčního rybníku vlivem Koi herpes viru. V souvislosti s nařízenými hygienickými opatřeními jsme na eliminaci opakování nákazy zapojili do práce techniku, která s rybařením běžně nesouvisí (dezinfekce rybníku probíhala shozem vápna z podvěsu vrtulníku). Emoce, které jsme prožili při všech činnostech s tím spojených, nejdou popsat. Byla to zkušenost lidsky i existenčně napjatá. Přejme si, abychom případné další krize zvládli ve zdraví, sounáležitosti a důvěře, využili veškerých možností se z jejich vývoje poučit a především, projít všemi krizemi s vědomím, že jsme lidé.

Bez profesionálů z vlastních řad, stejně jako bez nadšení a spousty vynaloženého úsilí a času bychom to nedokázali. Věříme, že pro budoucnost je důležité předávat nabité zkušenosti dalším generacím.

Sdílejme své zkušenosti, dovednosti a nadšení, učme se navzájem a prožívejme příjemné chvíle u vod plných rozmanitých druhů ryb.