Kroužky

ČRS MO ve spolupráci s DDM Přelouč, DDM Heřmanův Městec a ZŠ Lázně Bohdaneč organizují rybářské kroužky pro mladé zájemce o rybaření.

V současné době navštěvuje rybářské kroužky v Přelouči, Semíně, Heřmanově Městci, Lázních Bohdaneč, Živanicích a Cholticích přibližně 110 dětí.

Kroužek probíhá po dobu školního roku. V kroužku jsou děti připravovány jak teoreticky, tak i prakticky. Teoretická výuka probíhá v podzimních a zimních měsících na učebnách, praktická výuka za příznivých klimatických podmínek přímo na revírech. Teoretická výuka je zaměřena především na osvojení si znalostí o životě a anatomii ryb, rybolovných technik a rybářského řádu.

Praktická výuka spočívá v rybolovu na rybnících obhospodařovaných MO ČRS Přelouč, kde se děti učí pod dozorem zkušených vedoucích rybolovným technikám. Revíry Louž - Živanice, Husánek - Semín a Průhony Horní - Heřmanův Městec jsou určeny pouze pro rybolov dětí. Po absolvování rybářského kroužku a závěrečného testu mohou získat povolenku k rybolovu a stávají se rybáři.

V průběhu roku organizuje MO ČRS Přelouč dětské rybářské závody. Na přelomu dubna a května závody v plavané "Přeloučský Kapřík" na revíru Komora. V červnu jsou závody v plavané "Bohdanečská vydřička" na revíru Bašta a v říjnu závody v přívlači na revíru Slavíkovy ostrovy.

Revíry pro rybolov dětí :

 • Louž - Živanice,
 • Husánek - Semín
 • Průhony Horní - Heřmanův Městec

jsou určeny pouze pro rybolov dětí. Po absolvování rybářského kroužku a závěrečného testu mohou získat povolenku k rybolovu a stávají se rybáři.

Dětské rybářské závody:

V průběhu roku organizuje MO ČRS Přelouč pro děti dětské rybářské závody. 

 • závody v palvané na revíru Komora - Přeloučský Kapřík
  ( na přelomu dubna a května )
 • závody v plavané na revíru Bašta - Bohdanečská vydřička
  ( v červnu )
 • závody v přívlači na revíru Slavíkovy ostrovy
  ( v říjnu)

Kontakt:  Vahovský Martin  - Vedoucí mládeže - mob. tel.:  


kontakty na kroužky
Kontakt: Vahovský Martin - Vedoucí mládeže - mob. tel.: 776 194 234

Přelouč

p. Lauryn – 607 033 944

p. Vančura – 777 310 460

p. Laburda – 604 434 886

Heřmanův Městec -
Horní Průhony *
p. Baloun - 723 115 097
p. Cach.

Lázně Bohdaneč - Bašta  
p. Bečka - 603 441 545
p. Pösl


Semín - Husárek*
p. Hlad - 602 367 640  

Živanice - Louž*
p. Kolman – 737 353 309 

Choltice
p. Mňuk – 737 930 804  


* revíry jsou určeny pouze pro rybolov dětí