Legislativa

BLIŽŠÍ PODMÍNKY VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA (RVM) pro rok 2024

Platné na mimopstruhovém rybářském revíru Labe 27 A – č. 451 730 a Kravín – č. 451 392

ČRS, z. s., MO Přelouč účinný od 1. ledna 2024.

Upozorňujeme členy ČRS, z. s., MO Přelouč, že členská schůze pro členy MS Lázně Bohdaneč se koná dne 24. 2. 2024, pro členy MS Heřmanův Městec se koná dne 24.2.2024 a pro členy MS Přelouč se koná dne 2.3.2024, další podrobnosti budou znázorněny ve vývěsných skříňkách či na webových stránkách www.rybariprelouc.cz

Na revíru platí veškerá ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. O rybářství a prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, pokud není v těchto bližších podmínkách uvedeno jinak.

Do revíru Labe 27 A – 451 730 patří: katastr rozloha
Písník Mělice II Lohenice u Přelouče 9,4 ha
Písník Černá – malý Černá u Bohdanče 4,2 ha
Rybník Bašta Lázně Bohdaneč 1,5 ha
Rybník Řehák Choltice 0,6 ha
Herout (Houska, Rohlík) Heřmanův Městec 2,0 ha
Jezero Lohenice Lohenice u Přelouče 4,3 ha
Komora Lohenice u Přelouče 6,0 ha
Slavíkovy ostrovy Přelouč 4,5 ha
Martin Heřmanův Městec 1,3 ha
Čepkovo jezírko Mělice 0,6 ha
Tátův rybník Heřmanův Městec 0,6 ha
Rybník Horní Kostelec u Heřmanova Městce 0,5 ha
Rybníky Louž (Živanice), Husánek (Semín), Průhony hor. (H. Městec) jsou rybářské revíry vyhrazené pro dětské rybářské kroužky!
Do revíru Kravín – 451 392 patří: katastr rozloha
Kravín Lázně Bohdaneč 0,5 ha

Na těchto revírech platí pouze povolenky vydané MO ČRS, z. s., Přelouč

 1. V jednom dnu si může osoba provádějící rybolov přisvojit 7 kg ryb, ale nejvýše dvě ryby (kapr, candát, bolen, štika, sumec, amur) nebo jejich kombinace (nerozhoduje počet povolenek).
 2. Ulovením a přisvojením si 2 ks ryb (kapr, candát, bolen, štika, sumec, amur) nebo jejich kombinace končí denní lov.
 3. Na rybníku Táta platí zákaz přikrmování (vnadění), tím se myslí také používání krmítek na udici.
 4. Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb: revír Labe 27 A – č. 451 730 a revír
  Kravín – č. 451 392
 5. Na revírech Martin, Herout, Houska a Rohlík je nejmenší lovná míra všech druhů lososovitých ryb 30 cm. Na revírech je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesáhne 65 cm, musí být co nejšetrněji vrácen zpět do vody v místě ulovení. Na písníku Černá – malý platí zákaz rybolovu podél plotu novostaveb – označené informačními tabulemi.
 6. Osoba provádějící rybolov musí mít při lovu u sebe vyprošťovač háčků, míru na zjištění délky ryb, podběráku, tužku a podložku pod rybu.
 7. Osoba provádějící rybolov je povinna při manipulaci s rybou na břehu používat podložku pod rybu, pokud by ryba při manipulaci přišla do kontaktu se zemí (i v podběráku).
 8. Před zahájením lovu ryb na revíru zapsat nesmazatelným způsobem do Záznamu o docházce k vodě a přehledu o úlovcích datum lovu a název revíru, při ponechání si úlovku pak počet, druh a hmotnost ulovených ryb.
 9. Na požádání rybářské stráže je lovící povinen předložit ke kontrole státní rybářský lístek, členskou legitimaci a všechny vydané povolenky.
 10. Zákaz lovu ryb z jakýchkoliv plavidel na celém revíru.
 11. Je zakázáno zavážení nástrah a návnad jakýmkoliv způsobem nebo jinou osobou a na takovém místě provádět rybolov.
 12. Používání plovoucích a jiných předmětů označujících krmná a lovná místa se zakazuje. Na označeném krmném místě je zákaz rybolovu.
 13. Pokud je lovné místo znečištěno odpadky, je povinnost lovícího před zahájením lovu provést úklid.
 14. Zakazuje se používání haltýřů nebo společných vezírků.
 15. Uchovávání živých ulovených ryb je povoleno do konce denní doby lovu.
 16. Osoba provádějící rybolov musí být u prutů přítomna tak, aby s nimi mohla bez prodlení manipulovat.
 17. Místa k lovu nesmí být v žádném případě vyhrazována.
 18. Platí zákaz ježdění motorovými vozidly kolem vody.
 19. Parkování motorových vozidel je možné jen v souladu s vyhláškou o silničním provozu.
 20. Povinnosti držitele povolenky je umožnit rybářské stráži zápis o provedené kontrole do evidence docházky a úlovků v povolence k lovu.


Kapr obecný 40 – 65 cm Pstruh potoční 30 cm
Lín obecný 30 cm Siven americký 25 cm
Amur obecný 60 cm Pstruh duhový 25 cm
Candát obecný 45 cm Bolen dravý 40 cm
Štika obecná 60 cm Sumec velký 70 cm
Úhoř říční 50 cm
Na písníkách Mělice II a Černá – malý je Amur celoročně hájen

Denní doby lovu ryb v mimo pstruhovém rybářském revíru jsou:

a) V měsíci duben – září 4 - 24 hod.

b) V měsíci říjen – březen 5 - 22 hod.

Platnost roční povolenky k lovu ryb je prodloužena do 5. kalendářního dne následujícího roku její platnosti.

KONTAKTY:

Kontakty na hlavní funkcionáře ČRS, z. s., MO Přelouč jsou uvedeny na webových stránkách:

Předseda ČRS, z. s., MO Přelouč      775 262 402

Jednatel ČRS, z. s., MO Přelouč      775 163 834

Rybářský hospodář ČRS, z. s., MO Přelouč      

Předseda Dozorčí komise ČRS, z. s., MO Přelouč      775 331 534

Kapr obecný (Cyprinus carpio) – pomocné údaje – převzato z Rybářského řádu VčÚS HK v roce 2024
Celková délka (cm) Hmotnost (kg) Celková délka (cm)2 Hmotnost (kg)3 Celková délka (cm)4 Hmotnost (kg)5
40 1.07 49 2.07 58 3.57
41 1.16 50 2.21 59 3.77
42 1.25 51 2.35 60 3.98
43 1.35 52 2.5 61 4.23
44 1.46 53 2.66 62 4.42
45 1.57 54 2.83 63 4.65
46 1.68 55 3 64 4.98
47 1.81 56 3.18 65 5.16
48 1.93 57 3.37 X X

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech Východočeského územního svazu ČRS Hradec Králové

O rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů
a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)