Povolenky a známky

Provozní doba kanceláře ČRS, z. s., Přelouč pro výdej členských známek a povolenek:

ČERVENEC 2024


22.7.2024 od 13:00 do 17:00 proběhne výdej povolenek pouze pro členy MO Přelouč. 


Členové, kteří nezaplatili členský příspěvek za rok 2024 do 31.5.2024, se stali nečleny.

Jejich nové přijetí schvaluje výbor MO a zaplatí jednorázový vstupní poplatek jako nový člen.


Ceny členských příspěvků  2024


Vyplněnou povolenku má její držitel povinnost vrátit do 15 dnů po skončení platnosti organizaci, která povolenku vydala.


Členský příspěvek hradí každý člen Českého rybářského svazu v místní organizaci, kde je členem. 

Poslední termín pro platbu členských příspěvků je 30. duben.  

Připomínáme také, že od roku 2024 byly zrušeny nalepovací papírové členské známky a členství v ČRS tak bude evidováno výhradně prosřednictvím nového Rybářského informačního systému.


platby a povolenky 2024

Členský příspěvek 2024 / Kč
Druh Kategorie člen ČRS/MRS
Roční členský příspěvek Dospělí 700
děti (<15) 150
Mládež (16-18) 300

Poplatky člen MO ČRS Přelouč 2024 / Kč
Druh Kategorie člen ČRS/MRS
Brigády /povinná pro členy v produktivním věku/ Muži 1000

Ženy 800

mládež 250
Jednorázový vstupní poplatek do MO, nový členové i přestup Muži 3000

Ženy 3000

mládež 1000

děti (<15)

Povolenky - MO ČRS Přelouč 2024 / Kč
Druh Kategorie člen MO ČRS Přelouč
Místní povolenka člen MO ČRS Přelouč Dospělí 1300

Mládež, ZTP 750

Děti (<15) 400
Týdenní místní povolenka nečlen MO ČRS Přelouč* Všichni 600
Prázdninová dětská místní povolenka nečlen MO ČRS Přelouč - 200Kč ** Děti (<15) 200
*nečlen ČRS nebo cizinec (pouze st. lístek) - platí na sportovní rybářské revíry v Heřmanově Městci - Herout, Houska, Rohlík)
**nečlen ČRS nebo cizinec (pouze st. lístek) - platí na sportovní rybářské revíry v Heřmanově Městci - Herout, Houska, Rohlík v od července do srpna.

Povolenky - Východočeský územní svaz
2024 / Kč
Druh Kategorie 7 denní měsíční roční
územní mimopstruhová roční Dospělí 500 Kč 1000 1500

Mládež, ZTP

800

Děti 250 Kč 500 500
územní pstruhová roční Dospělí 900 Kč 1200 1700
   Mládež, ZTP

900

Děti 450 Kč 600 600


Povolenky - celosvazové 2024 / Kč
Druh Kategorie člen ČRS nečlen ČRS
Celosvazová mimopstruhová roční Dospělí 3150 9700

Mládež, ZTP 1500

Děti 850 4500
Celosvazová pstruhová roční Dospělí  3 350 10450
   Mládež, ZTP 1550

Děti 900 4950

Povolenky - celorepublikové 2024 / Kč
Druh Kategorie člen ČRS/MRS
Celorepubliková mimopstruhová roční Dospělí 4500
Celorepubliková pstruhová roční   Dospělí 4750

Členové z jiných územních svazů ČRS, z.s., si mohou zakoupit pouze povolenku krátkodobou (měsíční, týdenní)

Členové MRS nemají nárok na roční územní povolenkupoplatky

Za vystavení duplikátu je účtován poplatek:

Členský průkaz: bez ohledu na způsob ztráty (zničení, krádež apod.) za vydání duplikátu se platí manipulační poplatek ve výši 100,- Kč. Do nové členské legitimace se členská známka za rok, v němž došlo ke ztrátě nebo znehodnocení legitimace, znovu nevylepuje. V místě pro vylepení členských známek se označí příslušný rok a provede zápis "zaplaceno" - nová známka na příslušný rok se znovu neplatí.

Povolenka k rybolovu: 

Při ztrátě nebo jiném zničení se nová povolenka vydá za plnou hodnotu podle druhu povolenky, při odcizení (krádeži) na základě předložení protokolu PČR se platí při vydání nové povolenky 10 % z ceny podle druhu povolenky.


Rybářský lístek: 

Ztrátu nebo odcizení Rybářského lístku řeší příslušný Městský úřad, u kterého byl Rybářský lístek vydán.

Duplikát rybářského lístku nelze vydat na základě znění zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, kde jsou uvedeny v položce 14 pouze částky za vydání rybářského lístku, nikoli za duplikát, který zde není vůbec uveden. I na základě sdělení správních orgánů nelze duplikát vydat a žadatel si musí zažádat o nový. Nová platnost běží ode dne vydání, nebo dle přání žadatele, nikoli však zpětně.

změny na základě usnesení členské schůze MO Přelouč

  Schválení přijetí "hostujících členů" pro roky 2022 až 2023 v maximálním počtu 20.

  Zvýšení ceny místní povolenky od roku 2023 s částkou 1300 Kč

  Přijímat nové členy pouze s trvalým pobytem a bydlištěm ve spádové oblasti MO Přelouč (dle Stanov ČRS § 3 odstavec 4) písmeno a) o přijetí za řádného člena rozhoduje výbor místní organizace. Platnost o roku 2024

  Prodloužení platnosti povolenky pro místní vody o 5 dnů, tedy do 5.1. následujícího roku

  U prodeje hostovských povolenek na místní vody pro členy ČRS a MRS je cena  stanovuje ve výši 500,- Kč/den.

  Manipulační poplatek ve výši 200,-Kč za odeslání povolenky poštou.