Informace z konference delegátů ČRS, z. s., Místní organizace Přelouč

08.04.2024

V sobotu 6.4.2024 se v Přeloučském kině sešli delegáti místních skupin na členské schůzi MO Přelouč. Zástupci vedení MO seznámili přítomné s průběhem vysazování ryb na revírech místního významu, hospodářskými výsledky výlovu rybníku Velký Buňkov, realizovaných nákupů výstroje a vybavení, realizovanými i plánovanými investicemi a vlivem příznivě se měnících cen především v oblasti nákupu pšenice, také energií. Velké DÍKY patří všem vedoucím dětských rybářských kroužků. Příjemnou zprávou je průběžný nárůst počtu dětí, které v tuto chvíli společně s mládeží tvoří téměř 16% členské základny.

Přivítali jsme také hosta z VČÚS Ing. Karla Němce, který přítomné seznámil například s úpravami, které přinesla vyhláška 292/2023 Sb, informacemi o počtech řešených přestupků a aktuálním informacím k dalšímu vývoji informačního systému RIS.

Delegáti si vyslechli návrhy usnesení z výročních členských schůzí místních skupin a z následné diskuze vzešly další návrhy. V usnesení z jednání schůze tak delegáti, mimo jiné, schválili převod Zámeckého rybníka do majetku města Heřmanův Městec za současného sjednání co nejlepších podmínek pro MO, záměr revitalizace rybníku Bašta a oprav rybářské základny a uložili výboru MO uspořádat rybářské závody napříč skupinami podle schváleného rozpočtu, a podporovat další rybářské kulturní akce, zajistit finanční a materiální podporu vedení rybářských kroužků, pokračovat v zajištění větší rozmanitosti rybí obsádky (bílá ryba, lín, okoun, štika, candát, amur), aktualizovat a opravit dodatek pro výkon práva na místních vodách (papírové vydání) pro rok 2025 a prověřit možnost umístění značky zákazu vjezdu ke Slavíkovým jezerům.

Na závěr předseda MO vyslovil přání k podpoře vyšší účasti dětí a mládeže na členských schůzích a popřál přítomným mnoho osobních i rybářských úspěchů.

Jiří Vániš

Předseda ČRS, z. s., MO Přelouč