Jak probíhá prodej povolenek v naší organizaci?

22.01.2024

Zpráva předsedy MO Přelouč - Jiří Vániš

Letošní prodej povolenek je v mnohém jedinečný. Nasazení nového informačního systému RIS s sebou, dle očekávání přineslo nové výzvy. V krátkosti shrnu naše dosavadní zkušenosti a postřehy, které nasazení tohoto systému přineslo.

Prodej povolenek byl v naší MO zahájen 2. 1. 2024. Tento datum představoval pro nás, a věřím, že i pro většinu organizací ČRS a dodavatele systému, první reálnou zkušenost s novým nástrojem (RIS) při reálném zatížení v ostrém provozu. Většinou, když se začíná s něčím novým, nastanou i komplikace. Ze strany ČRS a dodavatele pro tyto situace byla poskytnuta maximální podpora a dostupnost helpdesku pro řešení konkrétních podnětů.

V prvních "zátěžových" dnech jsme pociťovali především delší odezvy systému – člověk by dělal, ale nejde to :-). K jedinému většímu výpadku, kdy byl systém nedostupný několik minut, došlo 6. ledna. S omluvou informoval ČRS na svých stránkách o jeho příčinách. Z tohoto pohledu se dá říci, že RIS byl po drobných komplikacích plně uveden do náročné rybářské praxe a obstál se ctí.

Mnozí z Vás stáli v nekonečné frontě před výdejním okýnkem několik hodin v kuse. O očekávaném prodloužení výdeje Vaší povolenky jsme Vás informovali, uvedli jsme jako hlavní důvody zadávání údajů, které nebyly do současné doby evidovány a lepení štítků s čárovým kódem na členskou legitimaci. Praxe ukázala, že tyto činnosti reálně prodloužili výdej povolenky zhruba o 2-3 minuty na jednoho člena. Proto jsme hledali způsob, jak tento čas prodlužující frontu z jejího pohledu eliminovat. Hned 3. 1. od 20 hodin jsme umístili na naše webové stránky formulář, který Vám umožnil uvedená data zaslat předem. Získaná data jsme několikrát denně ručně zadávali do RIS před Vaším příchodem k výdejnímu okénku. Díky tomuto nápadu se nám podařilo ušetřit

  • více než 16 hodin času ve frontě
  • což představuje celé 2 prodejní dny
  • tedy více než 200 obsloužených členů


K dnešnímu dni (21. 1. 2024) výdeje povolenek využilo téměř 70% členů organizace.

Děkuji Vám všem, za trpělivost a pochopení, které jste si s sebou do fronty přinesly a mnozí ještě přinesete. Náš tým zajišťující prodej povolenek dělá maximum pro Vaše bezproblémové a rychlé odbavení. Proto bych i zde rád poděkoval Pavlovi, Lubošovi, Renče, Jardovi, Karlovi, Pepovi, Milanovi a dalším spolupracujícím, kteří stoji po jejich boku, za čas a energii, kterou i v jejich volném čase věnují nám všem rybářům MO Přelouč.

Jiří Vániš