Odlov Sumce velkého Slavíkovy ostrovy a Komora

25.06.2024

Termíny :

  • Slavíkovy ostrovy: 28. - 30. 6. 2024
  • Komora: 12. - 14. 7. 2024
  • Slavíkovy ostrovy: 19. - 21. 7. 2024
  • Komora: 26. - 28. 7. 2024
  • Slavíkovy ostrovy: 30. 8. - 1. 9. 2024
  • Komora: 13. - 15. 9. 2024

Lov bude probíhat vždy od pátku 16:00 hod. do neděle 24:00 hod.

Pravidla lovu:

1. Lov je určen pouze pro držitele platné místní povolenky vydané ČRS, z. s., MO Přelouč
2. Lov bude prováděn pouze na živou rybku minimální velikosti 20cm.
3. Pohyb na lodi je povolen pouze pro zavážení živé nástrahy (rybky) nebo zdolávání. Pro jiné rybolovné techniky není povoleno.
4. Lov 24hod. povolen pouze pro lov sumce velkého.
5. Pro jiné povolené způsoby a techniky lovu se výjimka nevztahuje a platí standardní denní doba lovu.
6. Každé lovné místo bude od 21:00hod. do 4:00 hod osvětleno bílým umělým neoslňujícím světlem
7. Při použití plavidla při snížené viditelnosti bude toto osvětleno bílým umělým neoslňujícím světlem viditelným z 360°.
8. Osoba provádějící lov ryb je v případě pokračování lovu ryb po 24hod povinna zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu nový datum a název revíru.

9. Doporučujeme lovícím ulovené sumce, kteří mají zákonem stanovenou míru, nepouštět zpět do revíru a ponechat si je. Přisvojením ryby nad 7kg končí denní lov, dle rybářského řádu. Přísný zákaz přenášení ulovených sumců do jiných revírů RMV Přelouč.

Apelujeme na lovící, aby dodržovali rybářský řád!!!!!!

Upozorňujeme, že při lovu budou probíhat namátkové kontroly rybářské stráže na dodržování pravidel lovu a RŘ.

Pro vyhodnocení odlovu a případné získání další vyjímky pro rok 2025 je potřeba Ministerstvu zemědělství (MZE) doložit výsledky odlovu včetně přiložených fotografií ulovených sumců. 

Fotografie vašich úlovků posílejte přes aplikaci WhatsApp na telefonní číslo

773587317 – Jaroslav Svoboda

Vždy uveďte datum, čas, jméno lovce, míru a váhu úlovku.  

Petrův zdar.