Prodej členských známek a povolenek na rok 2024

19.12.2023

Zpráva předsedy MO Přelouč - Jiří Vániš

První termín výdeje členských známek a povolenek na rok 2024 je stanoven na 2.1.2024 od 8:00 hod na rybářské základně v Přelouči.

Aktuální přehled termínů prodeje povolenek naleznete v sekci Provoz – Povolenky a známky. 

Termín pro odevzdání správně vyplněných úlovkových lístku je 15.1.2024. Návod na správné vyplnění najdete zde  


Letošní prodej bude probíhat z nového centrální informační systém Českého rybářského svazu, z.s. - Rybářského Informačního Systému (RIS). Více informací o RIS naleznete například zde.

Zástupci naší organizace věnovali spoustu energie naplnění centrální databáze RIS údaji našich členů, což je nezbytný předpoklad pro minimální časové prostoje při samotném prodeji.

Předpokládáme, že délka odbavení bude v prvních dnech řádově o jednotky minut delší, než tomu bylo v předchozích letech. Proto prosím o schovívavost a trpělivost, je to pro nás všechny první zkušenost.


Co je dobré vědět:

Klasické papírové členské známky už Vám do členské legitimace nenalepíme. Od roku 2024 se zaplacení členských příspěvků bude zaznamenávat pouze do Rybářského Informačního Systému (dále jen RIS).

Pro vydání povolenky je bezpodmínečně nutné mít u sebe rybářský lístek, což je ze zákona povinná podmínka pro vydání povolenky k lovu ryb. Parametry rybářského lístku bude místní organizace zaznamenávat na kartě rybáře (a rybář následně bude systémem upozorňován například na blížící se konec jeho platnosti).

Společně s úhradou členských povinností budou místní organizace do systému doplňovat číslo členské legitimace za předpokladu, že ho doposud neevidovaly. Jedná se o číslo uvedené na titulní straně průkazky u čárového kódu. V případě, že Vaše členská legitimace kód neobsahuje, bude na ní doplněn samolepícím štítkem nebo bude legitimace vyměněna.